Vejledning til arrangører af træningsløb

Sådan gør man

Læs denne vejledning igennem i god tid før løbet.

Der er altid søgt skovtilladelse på forhånd til træningsløbene.

Det er gratis for medlemmer af Aarhus 1900 Orientering og OK Pan at deltage, mens det koster 20 kr for alle andre. Alle kan deltage, men I bør opfordre/invitere deltagere, der ikke er med i en orienteringsklub, til at melde sig ind.

Skriv alle løbere på deltagerlisten. Print to eksemplarer af listen for at være
sikker på at have plads nok.

Banelægning

I bør begynde på banelægningen i god tid før løbet.

Først skal I have fat i det nyeste kort over området. Træningsudvalget og bestyrelsen har alle de relevante kort på elektronisk form, og i nogle tilfælde også specielle udgaver, f.eks. kurvekort.

Der skal (mindst) være 5 baner:

 • Begynder: 2-3 km
 • Let: 2-3 km
 • Mellemsvær: 3,5-4,5 km
 • Svær kort: 4-5 km
 • Svær lang: 7-8,5 km

De mellemsvære baner er først og fremmest tiltænkt nyere løbere, så de må hellere være lidt for lette, end for svære. Den lette er hovedsageligt til børn og helt nye løbere. Den behøver ikke at have poster ved hvert stikryds, men posterne skal ligge på eller tæt på stierne.

Se mere om banelægning på DOFs hjemmeside.

Når banerne er nogenlunde fastlagte er det tid at annoncere løbet på vores og Pans hjemmesider. Der kan være en generelt formuleret annoncering i forvejen, som I så kan rette til, ellers skal I oprette den. Hvis I ikke har skriveadgang til hjemmesiden, kan I sende teksten til Hanne K, Frank eller Anders.

Oplysninger om løbet sendes til Pan mindst en uge før.

Banetegning

Vi tegner baner i Condes. Condes downloades fra condes.net og kan bruges med det samme, men med visse begrænsninger. For at få det fulde udbytte skal man indtaste klubbens navn (præcist) og licensnummer, som kan fås ved henvendelse til Anders, Frank m.fl.

Første gang man starter Condes vil den automatisk begynde med at oprette et nyt løb, hvor den bl.a. beder en om at udpege kortfilen. Derefter tegner man banerne i lag oven på kortfilen. Løbet gemmes i en fil med endelsen .wcd, der ikke indeholder kortet, så hvis man vil sende løbet til en anden skal man sende kortet med eller bruge Eksportér > Eksportér kort og baner som PDF…. Brug ikke Udskriv > Kort med baner … > Indstil printer > Adobe PDF eller Microsoft Print to PDF da opløsningen ikke er så god som Eksportér… .

Vores poster har numrene fra 150 til 219 inklusive og målposten 120. Condes starter af sig selv fra nummer 31, så når man er færdig med at tegne banerne skal man vælge Poster > Om-nummerér poster og skrive 150 som Første kontrolnummer.

Der findes vejledninger i brug af Condes: Quickguide og Youtube videoer , DOFs guides samt engelsk User’s Guide og præsentationer.

Kortene printes fra Condes. I kan benytte printeren på Grumstolen, men hvis I selv har mulighed for at printe dækker klubben omkostningerne. Kontakt kassereren for nærmere aftale.

(Her burde være en anbefaling af hvor mange eksemplarer I skal printe af hver bane. Desværre kan der komme alt mellem 15 og 65 personer til et træningsløb)

Tidtagning

Ved almindelige træningsløb er det op til løberne selv at tage tid. Kun ved løb, der er noget ekstra, bruger vi MeOS til tidtagning.

Her burde være en vejledning i brug af MeOS til træningsløb.

Materielliste

Forslag til, hvad I skal medbringe:

 • Kort
 • Poser
 • Byttepenge
 • Deltagerliste
 • Kuglepen
 • Poststativer
 • Skærme (evt. nogle ekstra til at vise vej)
 • Noget at bære kontroller og skærme i
 • Kassen med aflæser, printer og ekstra printrulle (Husk at oplade printeren på forhånd)
 • Kassen med klubbens SportIdent brikker
 • Kassen med kompasser
 • Dunke med vand
 • Plastikkrus
 • Bord
 • Telt, hvis der er udsigt til regn
 • Førstehjælpskassen
 • Affaldspose
 • Bonus: Vimpel

Reserver de vigtigste af tingene i reservationsmappen, der er et ringbind, der står i skuret. Husk at det skal reserveres fra I vil hente det til I vil returnere det.

Efter løbet

Efter løbet skal I scanne den/de udfyldte deltagerliste/r og sende til kassereren (som indtægtsbilag) og til løbskoordinatoren (til betaling for brug af kort, klubmesterskabsregnskab og statistik) og overføre overskuddet til foreningens konto.