Priser

Kontingent

Satser vedtaget på generalforsamlingen februar 2020:

Senior (21-64): kr. 375,- halvårligt
Junior (-20): kr. 250,- halvårligt
Studerende på SU (21-25): kr. 250,- halvårligt
Supersenior (65-): kr. 300,- halvårligt
Familie (max. 2 voksne + alle juniorer på samme adresse): kr. 1700,- helårligt
Passiv: kr. 300,- helårligt

Udmeldelse kan ske ved at sende en mail til kassereren, så vi undgår misforståelser og unødvendige rykkere for manglende betaling.

Startpengeordningen

Medlemmer, der indbetaler startpenge efter følgende takster

Senior: 700 kr.
Junior (-20): 500 kr.
Studerende på SU: 700 kr.
Supersenior (65-): 700 kr.

på foreningens konto senest den 1. april 2020 deltager i startpengeordningen. Dette giver følgende tilskud:

For juniorer: 100% tilskud til deltagelse i åbne orienteringsløb i Danmark for et ubegrænset beløb.
For øvrige: 100% tilskud til deltagelse i åbne orienteringsløb i Danmark for de første 1.200 kr. Herefter tilskud på 50 %.

HUSK: hvis du ikke stiller til start til et løb, du er tilmeldt, vil du blive afkrævet startafgiften, når din manglende start ikke skyldes sygdom, skade eller anden force majeure. Du er selv ansvarlig for at give kassereren besked om årsagen til din manglende start senest i ugen op til løbet, ellers må du betale. Beløbet vil blive opkrævet sidst på året ved den årlige opgørelse af dine løb.

Startpengeregnskabet afsluttes med udgangen af året.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ordningen kan rettes til kassereren.

Kontonummer

Indbetalinger til foreningen kan ske til Sparekassen Kronjylland reg. 6180 konto 5603056. Skriv, hvad indbetalingen vedrører.

CVR nr: 30 01 05 66